link_instellingen_kids_to_move link_kinderen_kids_to_move link_volwassenen_kids_to_move link_activiteiten_kids_to_move link_activiteiten_kids_to_move

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Inschrijving

  • U schrijft u in voor een les, workshop, training of vakantieweek/-weekend door een e-mail, met uw NAW gegevens telefoonnummer, datum en betreffende activiteit. Of u schrijft iemand anders in als deelnemer door een e-mail.
  • U ontvangt via e-mail een bevestiging van de inschrijving van Kids to Move. Door de verzending van deze e-mail komt de overeenkomst voor deelname tot stand.
  • De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.

Artikel 2 – Betalingsvoorwaarden

2.1 De factuur en de informatie voor de les, workshop, training of vakantieweek/-weekend ontvangt u na de bevestiging van de inschrijving.

2.2 De factuur betaalt u voor of op de vervaldatum die op de factuur staat. Kids to Move. heeft het recht af te wijken van dit artikel en andere betalingsvoorwaarden te handhaven. Een deelnemer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld

Artikel 3 – Annulering of wijziging door bedrijf/deelnemer

3.1 Kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:
a. Uw annulering of wijziging van een inschrijving moet u per e-mail indienen. Hiervan krijgt u een bevestiging.
b. Bij annulering of wijziging tot zeven dagen voor de les, workshop of training bent u € 25,00 (incl. 21% BTW) administratiekosten verschuldigd (niet van toepassing op de vakantieweek/-weekend. Zie artikel 3.1 e-f-g).
c. Bij annulering of wijziging tussen zeven dagen en 24 uur voor de les, workshop of training bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd (niet van toepassing op de vakantieweek/-weekend. Zie artikel 3.1 e-f-g).
d. Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voor de les, workshop of training bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd (niet van toepassing op de vakantieweek/-weekend. Zie artikel 3.1 e-f-g).
e. Bij annulering tot 30 dagen voor vertrek de vakantieweek/-weekend bent u de aanbetaling verschuldigd.
f. Bij annulering van 29 tot 10 dagen voor vertrek van de vakantieweek/-weekend bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
g. Bij annulering minder dan tien dagen voor vertrek van de vakantieweek/-weekend bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

3.2 Van artikel 3.1 kan worden afgeweken in geval van calamiteiten, te beoordelen door Kids to Move.

3.3 Als u bent verhinderd, mag u 24 uur voor aanvang van de les, workshop of training een vervanger naar de les, workshop of training sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde 24 uur voor aanvang van de workshop schriftelijk per e-mail door aan Kids to Move. (niet van toepassing op artikel 3.1 e-f-g).

3.4 Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd (niet van toepassing op artikel 3.1 e-f-g).

3.5 Lessen Qigong : U dient zich 24 uur voor de aanvang van de les af te melden, daarna wordt de les gewoon afgetekend.

Artikel 4 – Annulering door Kids to Move.

4.1 Kids to Move. heeft het recht een les, workshop, training of vakantieweek/-weekend te annuleren tot zeven werkdagen voor aanvang van de betreffende les, workshop, training of vakantieweek/-weekend. De deelnemers ontvangen hiervan zeven werkdagen voor aanvang van de workshop bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruik maakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

Artikel 5 – Algemeen

5.1 De les, workshop, training of vakantieweek/-weekend worden gegeven door Kids to Move of vertegenwoordigers van Kids to Move.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Kids to Move en vertegenwoordigers van Kids to Move, zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een les, workshop, training of vakantieweek/-weekend.

6.2 Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 7 Dienstverlening

7.1 Kids to Move. verleent diensten aan particulieren, bedrijven en instellingen. Een van te voren vaststaand resultaat door de haar aangeboden diensten kan niet worden gegarandeerd. De persoonlijke inzet van de deelnemer is van invloed op het groepsproces en speelt een grote rol bij het behalen van gewenste resultaten.

7.2 Kids to Move  gaat er bij een tot standkoming van een overeenkomst vanuit dat de klant Kids to Move op de hoogte stelt van zijn/haar lichamelijke en geestelijke gesteldheid. De deelnemer is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige informatie.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

8.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle les, workshop, training of vakantieweek/-weekend overeenkomsten van Kids to Move.

8.2 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 – Wijzigingen

9.1 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

9.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2016. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Kids to Move worden aangegeven.